31934840 1648987515183273 1062669707548557312 n


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมคณะและอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้รับรางวัล โล่เกียรติยศ
1. อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 2
2. หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 2