36242167 1706945729387451 3653815561600630784 n
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ชลประทานจังหวัดนครนายก ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก สาธารณสุขจังหวัดนครนายก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนฟาร์มไก่เนื้อ พีพีฟาร์ม (บ.ซันอโกร จำกัด) ตั้งอยู่ที่ ม.7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก สร้างความเดือดร้อนรำคาญ มีฝุ่นละอองและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่  ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม