1

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 61 ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก สำรวจเส้นทางการแข่งขันเขาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 61 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 61 พร้อมทั้งแนะนำเจ้าของสัตว์เลี้ยงตามชุมชนและเส้นทางการแข่งขันให้ควบคุมดูแลและกักบริเวณสัตว์เลี้ยงของตนเองไว้ เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัย และเพื่อไม่ให้รบกวนหรือกีดขวางผู้เข้าแข่งขัน