1

วันที่ 14 ธันวาคม 61 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์,ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒, นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก, ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก