1

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกโดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ออกให้บริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดชำนาญรังสรรค์ ม.4 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในงาน