1111

10 มกราคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2562 ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กทม.พร้อมนี้ร่วมอวยพรและขอพรปีใหญ่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี