1

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ นายอำเภอองครักษ์ สำนักงานชลประธานจังหวัดนครนายก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำนครนายก ช่วงพื้นที่ อ.องครักษ์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบสาเหตุปัญหาคุณภาพแม่น้ำนครนายก