1

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบอาหารไกไข่ จำนวน 30 กระสอบ อาหารเป็ดไข่ จำนวน 30 กระสอบ และยาปฏิชีวนะผสมวิตามินผงละลายน้ำ จำนวน 84 ซอง เพื่อใช้ในโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก