1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนครนายก มอบอาหารสัตว์สำเร็จรูป อาหารสัตว์พืชสด ให้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง กรมอุทธยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ตั้ง ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าภายในศูนย์ฯที่ประสบปัญหาอาหารขาดแคลน