1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนครนายก มอบอาหารสัตว์สำเร็จรูป อาหารสัตว์พืชสด ให้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง กรมอุทธยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ตั้ง ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์ป่าภายในศูนย์ฯที่ประสบปัญหาอาหารขาดแคลน

1.jpg 60305.jpg 60311.jpg

60313.jpg 60316.jpg 60318.jpg

60320.jpg 60322.jpg 60324.jpg

60325.jpg 60327.jpg 60329.jpg

60331.jpg