1

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์นครนายก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์ศิษย์ จังหวัดนครนายก จากแหล่งน้ำศักดิ์ศิษย์ ในจังหวัดนครนายก 3 แหล่ง คือ 1.ณ บึงพระอาจารย์ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ 2.ณ บ่อน้ำทิพย์ (ตั้งอยู่ในเมืองโบราณดงละคร) ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก 3.ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก