1

วันที่ 8 เมษายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์นครนายก พร้อมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ อุโบสถ วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 15.00 น- 22.00 น.