1111111111111

26 เม.ย.62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย หน.กลุ่มยุทธฯ และ ปศอ.เมืองนครนายก ติดตามผลกระทบด้านปศุสัตว์ที่เกิดจากพายุฝนลมแรง ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ ต้นไม้และเสาไฟฟ้า โคนล้มจำนวนมาก ทับบ้านเรือนประชาชนและเกษตรกร ม.2 ,8,9 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 91 ครัวเรือน (ม.2 จำนวน 37 ราย ม.8 จำนวน 22 ราย ม.9 จำนวน 32 ราย สถานที่ราชการ 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ศาลาพักผู้โดยสาร 2 หลัง) ซึ่งสถานการณ์เบื้องต้นยังไม่มีผลความเสียหายด้านปศุสัตว์ และบริเวณใกล้เคียง ม.8 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก ได้รับผลเสียหายฟาร์มสุกรซึ่งอยู่ในระหว่างพักเล้า กระเบื้องหลังคาเสียหายบางส่วน และได้แจ้ง อบต.ในพื้นที่รับทราบแล้ว