1111

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณท่าน้ำปากคลองพระอาจารย์ หมูที่ 1 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก