11111

21 พ.ค.62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย สนง.ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ติดตามการดำเนินการส่งนม โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในเขต อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยติดตามโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลอยกระจ่างศรีฯ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และในส่วนอำเภอต่างๆกำลังระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามอย่างเร่งด่วนในวันนี้