2222

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ได้มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นผู้มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนีอสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ให้กับร้านผู้ประกอบ 3 ราย ดังนี้ 1.ร้าน นายอุทัย สุขลี (CP PIRK SHOP) 2.ร้าน ฉัตร นิภาพรรณ(CP PIRK SHOP) 3.ร้าน ดีฟาร์ม ฟูดรีเทล จำกัด สาขา นครนายก