1

วันที่ 26 ม.ย.62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตรวจติดตามการบำรุงรักษาคันคลองบ้านพริกช่วงที่ตั้งอภิศักดิ์ฟาร์ม เพื่อสาธารณะประโยชน์