1

วันที่ 10 ก.ค.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตกรฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมือง "ไส้อั่วไก่พื้นเมือง" จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านศรีสุวรรณ ม.8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และ ได้รับสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ในปี 2561 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชิมผลิตภัณฑ์ไส้อั่วไก่พื้นเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพิ่มเติมทิศทางที่ต้องพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาส ได้เข้าถึงรสชาดของไส้อั่วไก่พื้นเมือง นครนายก ต่อไป