11111

วันที่ 3 - 10 ส.ค. 62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมคณะเจ้าหน้าที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ เดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ชนิดขนสัตว์ปีกป่นผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น เลือดสัตว์ปีกป่น และไขมันจากสัตว์ปีก แบบรายแหล่งผลิต เพื่อการนำเข้าราชอาณาจักร ณ โรงงาน SARIA POLSKA Sp. z. o.o. และโรงงาน STRUGA S.A. สาธารณรัฐโปแลนด์

1.jpg 10.jpg 11.jpg

11111.jpg 12.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg