1

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 โดย นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต8และเขต9 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก