1

1 ตุลาคม 2562 นายสุนทร  รัตนจำรูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมงานราชพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย ศาลากลางจังหวัดนครนายก