1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับ พันตรีสุชาติ เนตรเขมา ผบ.ร้อยบริการ ร.ร.เตรียมทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการถวายความปลอดภัย และอำนวยการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก