ประจำปีงบประมาณ 2563 

- ประจำเดือน ตุลาคม 2562  - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  - ประจำเดือน ธันวาคม 2562  - ประจำเดือน มกราคม 2563

 - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - ประจำเดือน มีนาคม 2563  - ประจำเดือน เมษายน 2563

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2561 

* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
* งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561   * งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 

* งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562   * งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 *งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
* งบทดลอง  ประจำเดือน กันยายน 2562