1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการใช้น้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ ฟาร์มนกกระทา จำนวน 1 ฟาร์ม และฟาร์มสุกร จำวน 3 ฟาร์ม ชึ้งทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้มีการสำรองน้ำ เพื่อใช้ภายในฟาร์มตลอดทั้งปี