1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 ในเขตพื้นที่ ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ รวม 55 ตัว

1.jpg 481220.jpg 481221.jpg

481222.jpg 481223.jpg 481224.jpg

481225.jpg 481226.jpg