1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยปศุสัตว์อำเภอปากพลี ออกพื้นที่เพื่อรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ จำนวน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว