1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดย นายณรงค์ เซี่ยงเห็น ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา มอบภาระกิจให้ เจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสียงโรคระบาดสัตว์ปีกออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคไข้หวัดนก บริเวณพื้นที่ สนามชนไก่บ้านคลอง 30 และโครงการ 9101 เลี้ยงไก่พื้นเมืองกลุ่มบ้านคลอง 30 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก