1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเจ้ากิจการ"เด็กเลี้ยงแกะ"ที่มีการเลี้ยงแกะ ม้า นก กระต่าย เพื่อการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ในสถานบริการที่มีการเลี้ยงสัตว์ พร้อมนี้ได้มอบยาฆ่าเชื้อและอ่างจุ่มนำยาฆ่าเชื้อสำหรับใช้ทำประโยชน์ต่อไป