1

15 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยปศุสัตว์อำเภอปากพลี ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม งานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก