1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นครั้งที่3 เพื่อแก้ปัญหาสุนัขแมวจรจัดรบกวนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ