1

วันที่ 17 ม.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ประจำปี 2561 โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีฯ