1

24 สิงหาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนFMD เพื่อทดสอบ Brucellosis & TB test ในโค กระบือ แพะ ณ พื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก