1

24 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตู้ฟักไข่ ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก