1

29 สิงหาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำคณะข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และด่านกักกันสัตว์นครนายก เข้าร่วมพิธีเปิด หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรอย่างเข้มงวด ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด