1

30 ส.ค.60 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ตลาดสด นครนายก เพื่อให้ผู้บริโภคได้ มั่นใจในการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ สะอาด และปลอดภัย พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ ok อีกด้วย