2

30 ส.ค.60 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายณรงค์ เซี่ยงเห็น ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ตรวจติดตามพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ อำเภอบ้านนา เบื้องต้น สถานการณ์น้ำลดลง ยังไม่มีผลกระทบด้านปศุสัตว์ แต่ยังต้องเฝ้าระวังเพราะยังมีสภาพอากาศที่อาจจะมีน้ำฝนเเพิ่มเติมเข้ามาอีกได้ จึงให้ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา และองครักษ์คอยติดตามสถานการณ์ เป็นพิเศษ หากเกิดผลกระทบด้านปศุสัตว์ ให้รายงานผลกระทบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที