4

31 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานปศุสัคว์อำเภอปากพลี ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 32 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก