2

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสุนทร  รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้ตรวจดูการปลูกดอกดาวเรือง ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันปลูกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  เพื่อให้เหลืองพร้อมกันทั้งแผ่นดินในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560