1

9 สิงหาคม 2560 ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลีร่วมบูรณาการกับกรมอุทยานฯ กอรมน.และผู้ประสานงานดูแลนกเหยี่ยว เข้าดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อกำจัดและควบคุมโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนที่นกเหยี่ยวจะอพยพมา ในช่วงปลายเดือนนี้ ณ จุดอพยพนกเหยี่ยว ทุ่งใหญ่ปากพลี อำเภอปากพลี