2

วันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร บุญนำฟาร์ม 2 ที่ตั้ง 139 ม.4 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นฟาร์มสุกร จำนวน 18 โรงเรือน ยอดสุกร 10,000 ตัว โดยได้เก็บตัวอย่าง ปัสสาวะสุกร อาหาร น้ำดื่ม ในกิจกรรม รับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง และกิจกรรมตรวจสอบสารตกค้างประจำปี (Monitoring plan)