4

18 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดพราหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก