1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 4 แห่ง 1.โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.โรงเรียนวัดหนองรี ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนบ้านเขาดิน ม.1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ม.5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก