1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.1 ต.บ้านนา ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ รวม 69 ตัว (โค 10 ตัว กระบือ 59 ตัว)