1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ตามมาตรการเพิ่มเติมการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่จังหวัดนครนายก ในเขตพื้นที่ ม.7 ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก