1

18 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าออกพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลและตรวจประเมินเบื้องต้น สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ok) ร้านสุนทรีย์ หมู่ 1 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายกและเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร อาหารและน้ำดื่มสุกร กิจกรรมรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 3 ฟาร์ม คือ (1) สมพงษ์ฟาร์ม ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง (2) ขวัญอยู่ฟาร์ม ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง (3) ชื่นสุขฟาร์ม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา