11

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (Kick Off) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ทุกอำเภอ