1

วันที่ 14 พย.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจวัดคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำนครนายก บริเวณ ประตูระบายน้ำไม้เหลึ่ยม ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ. นครนายก โดยมี นายณ้ฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กำกับดูแล และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน