1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ตามมาตรการเพิ่มเติมการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่จังหวัดนครนายก ร้าน JK FOOD ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก