1

วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ok) ปฏิบัติงานตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ร้านสุนทรีย์ ม.1 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก