1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียคลองบ้านพริก ม.8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก